A Gabriel García Márquez l’hi van perdonar tot. També l’infame últim llibre:Memoria de mis putas tristes, apologia de la violació, la misogínia i la violència contra les dones que va rebre el mateix aplaudiment dels cavallers del cànon que les seves magnífiques obres anteriors.
Sens dubte, García Márquez va ser un geni de la literatu…