Sembla que les últimes manifestacions de col·lectius cívics sobre l’expansió del Port de València no han estat ben rebudes per la direcció de l’Autoritat Portuària de València ni tampoc per vosté mateix. Manifestacions que han coincidit amb altres qualificades veus del món acadèmic, polític i social de la ciutat.