Senyor Arcadi España:
Sembla que les últimes manifestacions de col·lectius cívics sobre l’expansió del Port de València no han estat ben rebudes per la direcció de l’Autoritat Portuària de València ni tampoc per vosté mateix. Manifestacions que han coincidit amb altres qualificades veus del món acadèmic, polític i social de la ciutat.

Per la nostra banda, hem publicat fa uns dies al diari Levante-EMV un extens article titulat «València: contra la voracidad del puerto». No era la primera vegada que alguns membres del nostre col·lectiu ‘Terra Crítica’ (2001-2019) veníem denunciant la deriva expansionista del port de València, amb una continuada absència de debat públic. Al temps, ens sorprenia la passiva actitud política, quan no obertament favorable, tant de la Generalitat Valenciana com de l’Ajuntament de la capital. Per contra, hem assistit a una sèrie aclaparadora d’informes i declaracions de part, enaltint els beneficis de tota mena que sobre l’economia valenciana es deriven de la creixent activitat portuària.
El president de l’APV, (recordem, nomenat amb l’acord de la Generalitat Valenciana en 2015) denuncia una campanya, segons ell, per a desprestigiar el port de València. Per la seua part -llegim en la nota oficial de la Generalitat Valenciana- vosté mateix fa una crida per a «traure al Port de València del terreny de la polèmica i els debats estèrils i evitar donar arguments a la competència».

Pretendre traure al Port del terreny del debat no ajuda precisament a crear un marc de confiança per part dels veïns de la ciutat, en especial dels que viuen a prop de les instal·lacions portuàries. No són debats estèrils els que venim demanant. A pocs dies del seu nomenament com a Conseller de Política Territorial, creiem que hauria estat més raonable que haguera convocat als sectors socials que, com nosaltres, vénen mostrant amb arguments i de manera àmpliament justificada la seua oposició als plans del port. Els impactes ja provocats als anys passats, de sobra contrastats, són una raó clara per a desconfiar de tot el que encara pot passar si l’ampliació nord tira endavant.
Alhora, es trenca una dinàmica positiva que es va encetar en l’anterior legislatura. En la conselleria que ara vosté presidix es va crear, per una banda, un fòrum d’assessors que acollia a persones amb experiència provada en les àrees de l’ urbanisme i la planificació territorial. I per altra, s’iniciaren processos inèdits de participació ciutadana que han establert un nou marc en l’ocupació del territori. Alguns de nosaltres hem participat en eixes iniciatives novadores, i aprofitem ara per a dir que, globalment, els avanços han sigut importants i han suposat un canvi positiu respecte de les polítiques precedents.

Per tot això, i en coherència amb el que venim expressant, li convidem a què convoque a una reunió urgent als col·lectius que es venen manifestant a favor d’una moratòria, per a obrir un debat ample i profund sobre el futur del port i els seus impactes ambientals, socials i econòmics.

No dubtem que coneix els problemes relacionats amb la política portuària, perquè ha ocupat un lloc de primer nivell en la Presidència de la Generalitat Valenciana. Però de ben segur que un contacte franc amb els sectors discrepants li proporcionarà una visió més completa dels assumptes assenyalats. Seria una bona ocasió per a demostrar que les promeses de transparència i participació dels Governs del Botànic continuen vigents. En qualsevol cas, li manifestem la nostra voluntat de col·laborar amb vosté en la solució dels problemes que estan plantejats.

Article publicat en Levante emv el 10/7/2019