Angels Martínez Bonafé

Angels Martínez Bonafé Profesora d’Historia

Professora d’Història amb adolescents d’Ensenyament secundari durant trenta-nou anys i professora de Didàctica de la Història, Innovació i investigació educativa a la Universitat de València durant vint-i-cinc anys. Membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià des de 1980 amb els quals ha desenvolupat projectes d’experimentació i formació docent per a un ensenyament que afronte la desigualtat social i ajude les persones a ser més lliures, solidàries i felices. Ha participat en diverses experiències de reforma de l’ensenyament de la Història, procurant un coneixement que ajude a observar-nos com a subjectes i protagonistes del canvi hsitòric. Ha publicat articles, fullets, llibres, la majoria com a fruit del treball en equip amb altres professores. Alguns relacionats amb la història de l’educació com: Ensenyament, burgesia i liberalisme, Els orígens de l’ensenyament secundari al País Valencià contemporani (Diputació València 1985); altres compromesos amb les propostes de millora de l’escola pública com la carpeta Viure la democràcia l’escola Eines per a intervindre a l’aula i en el centre. (Graò1999)

 

 

Otras conferencias de Àngels Martínez Bonafé

28 de Abril 2022, 19:00 h Colegio Mayor Rector Peset. Valencia

EUROPA. Resistencias al fascismo. Alemania, Francia, Grecia, Italia, Portugal.