Angels Martínez Bonafé

Angels Martínez Bonafé Profesora d’Historia

Catedràtica d’Història d’Ensenyament secundari. Ha estat trenta-nou anys fent classe d’Història amb adolescents i vint-i-cinc anys fent classe de Didàctica de la Història, Innovació i investigació educativa en la Universitat de València.Ha participat en diverses experiències d’innovació de l’ensenyament de la Història, procurant un coneixement que ens ajude a observar críticament com canvia el món i a nosaltres mateixa com a subjectes i protagonistes de tal canvi. Membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià des del 1980 amb els quals ha desenvolupat projectes d’experimentació i formació docent per a un ensenyament que afronte la desigualtat social i ajude les persones a ser més lliures, solidàries i felices.Ha publicat articles, fullets, llibres, la majoria com a fruit del treball en equip amb altres professores. Alguns relacionats amb la història de l’educació com: Ensenyament, burgesia i liberalisme, Els orígens de l’ensenyament secundari al País Valencià contemporani (Diputació València 1985); altres compromesos amb les propostes de millora de l’escola pública com la carpeta Viure la democràcia l’escola Eines per intervenir a l’aula i al centre.(Graò1999)