David Estal Herrero

David Estal Herrero Arquitecte

Arquitecte autònom des de 2006 amb una dedicació híbrida obra-ciutat. És a dir, edificació, rehabilitació, però també espai públic, mobilitat i participació ciutadana. Ha encapçalat iniciatives col·lectives com l’Ambaixada, Desayuno con Viandantes, la CIV, Aula Ciutat i La Ciutat Construïda. Ha treballat en diferents propostes urbanes per a València i altres municipis de la Comunitat Valenciana.

Todas las conferencias de David Estal Herrero

11 de Abril 2019, 19:00 h Colegio Mayor Rector Peset. Valencia

Avaricia