Sira Sancho Comas

Sira Sancho Comas Llicenciada en Història de l'Art a la Universitat de València

Llicenciada en Història de l’Art a la Universitat de València. Ha treballat com a il·lustradora, i des del 2010 és professora de Geografia i Història en ensenyament secundari. Elabora materials didàctics que vinculen l’ensenyament de la història a la comprensió dels moviments socials emancipadors. Participa activament en diverses xarxes de docents compromesos amb una pedagogia crítica, feminista, ecologista i pacifista, des de les quals es generen propostes de formació del professorat i també de difusió de models culturals alternatius.