Teresa Orozco Köhler

Teresa Orozco Köhler Llicenciada en Geografia i Història

Llicenciada en Geografia i Història l’any 1988, m’he interessat per conéixer l’evolució de les societats prehistòriques, en especial per comprendre el desenvolupament de la desigualtat social en el passat.

Des dels anys 90 he participat i participe en nombrosos projectes d’investigació, nacionals i internacionals. He realitzat estades en institucions i centres d’investigació nacionals i estrangers, gaudint de diverses ajudes i beques de diferents institucions.

Un dels principals temes de les meues investigacions es comprendre millor els sistemes d’intercanvi en comunitats prehistòriques, les relacions socials, i les estructures de poder que estan darrere de tots els grups humans, centrant-me principalment en un apartat del registre arqueològic: els instruments de pedra.

El 2001 vaig guanyar la plaça de professora titular de Prehistòria a la Universitat de València, càrrec acadèmic que ocupe actualment. Compagine la docència en diversos graus i màsters de la meua Universitat amb la investigació, i participe puntualment en la docència d’altres institucions nacionals.

Des de 2003 em qüestione el paper de les dones en la Prehistòria. Ho faig investigant, de manera especial però no exclusiva, la relació entre els instruments de pedra que han estat l’eix central de les meues investigacions i els individus femenins.

He pres part en nombroses activitats de divulgació: col·laboració en el comissariat d’exposicions, entrevistes de ràdio, premsa i tv (l’antic Canal9). Des de 2017, impulse el grup informal ‘Dones i Arqueologia’, que a través de diverses activitats, reivindica la visibilitat de les dones en aquesta disciplina científica.

Des de 2019 sóc directora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València.