“Hacer como que no pasa nada y apartar la mirada es de una irresponsabilidad tremenda y se lleva haciendo años. Antes eran palabras homófobas escritas en la pizarra. Hoy son voces que quieren cantar el cara al sol o repiten bulos en voz alta, a veces a gritos”, escribe Noelia Isidoro.

La Jornada és centra en la coeducació, una eina fonamental en el treball per la igualtat també en l’àmbit universitari i en la necessitat que la comunitat universitària estiga sensibilitzada en temes com la violència de gènere, les violències sexuals i l’assetjament contra l’alumnat.

Pretenem presentar la coeducació com l’instrument idoni en la lluita per la igualtat de gènere en les aules

Programa

.